لزوم انتقال گسترده یافته‌های قرآنی از طریق گسترش روابط علمی، بین‌المللی