آخرین وضعیت میناوند و انصاریان، پیشکسوتان فوتبال ایران در بیمارستان +فیلم