پست انگیزشی رونالدو / تبریک تولد پیشکسوتان پرسپولیس در استوری صفحه این تیم