شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#تیم ملی#عبدولی#وزن#المپیک#کشتی فرنگی

مشتاقی: عبدولی می‌تواند راحت 8-7 کیلو وزن کم کند/ تیم ملی هر 3 سهمیه المپیک را می‌گیرد