رونمایی از ترکیب اصلی پورتو با حضور مهاجم تیم ملی ایران