فیلم| سناتور جمهوری‌خواه: انتخابات در آمریکا دقیقا شبیه کشورهای دیکتاتوری است