شهرخبر

فیلم/ قطع پخش سخنرانی ترامپ به دلیل اشاعه دروغ