نتیجه انتخابات آمریکا و روی کار آمدن ترامپ یا بایدن برای ما فرقی نمی‌کند