آماده باش در ستاد بایدن؛ جنگ حقوقی با ترامپ آغاز خواهد شد/ آیا نتیجه انتخابات در آمریکا به یکباره تغییر خواهد کرد؟