وزیر صهیونیست: پیروزی نامزد حزب دموکرات به نفع ایران است