ترامپ: ما انتخابات را برده‌ایم/ دموکرات ها تقلب می‌کنند