بایدن ۲۲۳ به ۱۷۴ در کسب الکتورال، پیشتاز است / بایدن: نتایج نهایی، فردا یا پس فردا اعلام می شود؛ در مسیر پیروزی قرار داریم / ترامپ: پیروزی بزرگ؛ امروز سخنرانی می کنم؛ دموکرات ها به دنبال سرقت انتخابات هستند اما به آنها اجازه این کار را نمی دهیم