نماینده اصفهان: تفاوتی بین جمهوری‌خواه و دموکرات وجود ندارد/ خاصیت گرگ درندگی است