شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#وزارت علوم

وزارت علوم توهین وقیحانه مجله شارلی ابدو به پیامبر(ص) را محکوم کرد