شهر خبر

اخلاقی: ملاک حضور در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، جام تختی شیراز بود/ عبدولی برای حضور در المپیک شانس دارد