شهرخبر

چه افراد و شرکت‌هایی مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شدند؟