هوای آلوده و کرونا ریه تهرانی‌ها را نشانه قرار داده‌اند