شهر خبر

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران/ اسامی ۸ شخص که در لیست تحریم قرار گرفتند