2 خبر از جشنواره فیلم کوتاه تهران / از معرفی هیأت انتخاب پویانمایی تا تعویق جشنواره