وام ودیعه مسکن به ۳۳ هزار مستأجر پرداخت شد/ متقاضیانی که هنوز ثبت نام نکرده اند بخوانند