قیافه جدید ساندرو، ساندرو استپ وی و ال۹۰ را ببینید