انتقاد تلویحی امام جمعه لواسان از تکمیل نشدن شبکه ملی اطلاعات