گفتگوی خبرگزاری برنا با مدیر کل ورزش وجوانان استان اصفهان