بسته تحریم‌های جدید آمریکا اعضای دفتر بشار اسد را هدف گرفت