زمان و ساعات استفاده هیأت‌های حسینی از فضای مدارس تهران اعلام شد.