ویدئو | خانه بازیگر زن مطرح لبنانی در طبقه ۲۲ برج مسکونی بعد از انفجار بیروت