حجم تخریب انفجار بیروت به روایت تصویر ماهواره‌ای+ عکس / 2 هکتار زمین به کلی محو شد!