برگزاری مراسم بزرگداشت و یادبود کشته‌شدگان انفجار بیروت در تهران