تصویری کمتر دیده شده از آیت‌الله گلپایگانی هنگام قرائت دعای عرفه