اظهارات رئیس سازمان تبلیغات درباره برگزاری مراسمات دعای عرفه و ماه محرم