شایعاتی مانند در اختیار گذاشتن جزیره کیش به چینی‌ها توهمات است/ دشمنان مخالف گسترش روابط ایران و چین هستند