واکنش سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به بی‌احترامی صورت گرفته به اصحاب رسانه در مسابقات موتور کراس اصفهان/ هیچکس حق ندارد در انجام رسالت اصحاب رسانه خللی به وجود آورد