عکسی جذاب از مسابقات موتور کراس قهرمانی استان اصفهان