ابتذال در شبکه نمایش خانگی؛ از عشق‌های مثلثی تا ترویج همباشی