سعید حجاریان: هاشمی در دوره اصلاحات حقیقتا دمکرات نبود/از سال 84 هاشمی جدیدی متولد شد/ هاشمی هیچ‌گاه مسئولیت وزارت اطلاعات دوره خود را نپذیرفت