با همکاری ایرانسل، شبکه ملی اطلاعات به 1034 روستای جدید رسید