شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جورج فلوید

آیا سریال سیمپسون ها مرگ جورج فلوید را هم پیشگویی کرده بود؟