شهروندان کدام کشورهای اروپایی در اجرای قانون خانه‌نشینی همکاری کردند؟