شهرخبر

ادعایی درباره حمله سایبری به ایستگاه پمپاژ آب صهیونیست‌ها - جام نیوز

ایران در جریان حمله سایبری به ایستگاه پمپاژ آب اسرائیل سعی کرده است تا مقدار کلر موجود در آب اسرائیل را افزایش دهد...

جام نیوز