بهترین سریال جدی در شبکه نمایش خانگی انتخاب شد/ مانکن اول و رقابتی عجیب میان کرگدن وخواب زده+آمار و درصد پایانی