واکنش یک امام جمعه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه دانشمندان ایرانی