مقایسه کردن لیگ ایران با کشورهای اروپایی درست نیست/ روحیه بازینکان افت کرده است/ براساس جدول می‌توان سهمیه‌های آسیایی را اعلام کنیم