تجدید میثاق سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با شهدا