کاهش چشمگیر مبتلایان کووید-۱۹ در برخی کشورهای اروپایی