فرمانده نیروی زمینی ارتش: در مبارزه با کرونا روحیه تهاجمی داریم /بخش اعظم توان خود را به میدان آوردیم