قدردانی فرمانده نیروی زمینی سپاه از تلاش فرماندهان، کارکنان و کادر پزشکی