ایتالیا سرما می‌خورد، اروپا سینه‌پهلو می‌کند/ کشورهای اروپایی تمایلی به کمک به یکدیگر ندارند