6 ماه شکیبا باشیم/ تا زمانی که دشمنی آمریکا با ایران پاربرجاست، تحریم‌ها باقی می‌مانند/ با آمدن دموکرات ها چانه زنی در برجام ادامه می‌یابد