فیلم| پرویز پرستویی و رسول خادم در نقطه صفر مرزی همه را غافلگیر کردند!