«شورش به فرمان رئیس‌جمهور»؛ هواداران ترامپ علیه فرمانداران ایالتی دموکرات به خیابان ریختند +عکس‌وفیلم